สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมกับ ทต.หารเทา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชุมชน
โดย admin 10 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 8 สิงหาคม. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดย ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ โอนอิง ผอ.สนง. กกต.จว.พัทลุง ได้มอบหมายให้นายสมทบ ไชยรัตน์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งนายประเสริฐ ธรรมเพชร พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ นางจันทร์ราตรี. ขุนชู พนักงานสืบสวนและไต่สวน. ชำนาญการ. นางสาวเรวดี พ่านปาน พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชำนาญการ และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนักงานขับรถยนต์ ร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง (สื่อการ์ตูน) ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชุมชน. ณ เทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน. จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในการอบรมฯ
เข้าชมทั้งหมด 132 ครั้ง