สนง.กกต.จว.พัทลุง ดำเนินรายการ "เส้นทางประชาธิปไตย "ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย admin 31 กรกฎาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ โอนอิง ผอ.สนง.กกต.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสมทบ ไชยรัตน์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งและนายประเสริฐ ธรรมเพชร พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ ดำเนินรายการวิทยุ "เส้นทางประชาธิปไตย" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง รวมทั้งบทบาทภารกิจของ สนง.กกต.พัทลุง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง (สวท.พัทลุง) คลื่นความถี่ 98 เม็กกะเฮิร์ซ
เข้าชมทั้งหมด 126 ครั้ง