"กกต.ฉัตรไชย" ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนง.กกต.จังหวัดสระแก้ว
โดย admin 26 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้งและคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

เข้าชมทั้งหมด 249 ครั้ง