ขอเชิญร่วมงาน เดิน - วิ่ง ตามหาลมหายใจ (Mindful Meditation Walk & Run)
โดย admin 07 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารในโครงการ เดิน - วิ่ง ตามหาลมหายใจ (Mindful Meditation Walk & Run) ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/2326411134138064/

เข้าชมทั้งหมด 125 ครั้ง