"กกต.ฐิติเชฏฐ์" เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเลือกตั้งท้องถิ่น : บริบทเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานฯ"
โดย admin 03 พฤศจิกายน 2562
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเลือกตั้งท้องถิ่น : บริบทเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนร่วม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ ศส.ปชต ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น เข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก
เข้าชมทั้งหมด 242 ครั้ง