"กกต.ฐิติเชฏฐ์" ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โดย admin 06 พฤศจิกายน 2562
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลห้างฉัตร ณ กศน. ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศส.ปชต.ห้างฉัตร พร้อมทั้งมอบนโยบายและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจนได้รับรางวัลดีเด่นของจังหวัดลำปาง
เข้าชมทั้งหมด 174 ครั้ง