รอง ลธ.กกต. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง ฯ
โดย admin 02 ธันวาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้กับภาคพลเมือง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหมายเลข 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)     

   

เข้าชมทั้งหมด 128 ครั้ง