ลธ.กกต. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กกต.
โดย admin 02 ธันวาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย อนุกรรมการ ประกอบด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย พลโทสมบัติ ปานกุล นางธีราลักษณ์ รมยานนท์ นายชวลิต ชูขจร และนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเลขานุการ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     

   

เข้าชมทั้งหมด 190 ครั้ง