ปธ.กกต.นำทีมเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์
โดย admin 13 มกราคม 2563
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ทีมฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา ท่ีปรึกษาประจำ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง นายแสวง บุญมี และนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อกระชับ ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเลือกตั้ง กับทีมฟุตบอลของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนำโดย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ณ สนามฟุตบอล Polo football Park ศาลาแดง สวนลุมพินี กทม.

     
เข้าชมทั้งหมด 155 ครั้ง