"ปธ.กกต."เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”
โดย admin 14 กุมภาพันธ์ 2563
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการนำเสนอผลงานการจัดทำยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2
เข้าชมทั้งหมด 59 ครั้ง