"กกต.ธวัชชัย"ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดย admin 13 กุมภาพันธ์ 2563
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และในการนี้ได้หารือเกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ โดยมีนายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าชมทั้งหมด 71 ครั้ง