ประธาน กกต. เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
โดย admin 16 กันยายน 2563
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอื้อวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ร่วมประชุมกับศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 
 
 
เข้าชมทั้งหมด 47 ครั้ง