กกต.เลิศวิโรจน์ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
โดย admin 19 กันยายน 2563
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหาร ข้าราชการ จากกรมชลประทาน ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
 
ในโอกาสนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบเครื่องสาธารณูปโภค และบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่สถานสงเคราะห์ด้วย
 
 
 
เข้าชมทั้งหมด 40 ครั้ง