เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis)
โดย PR ECT 04 ธันวาคม 2563
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis) โดยมีนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด และพนักงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เข้าชมทั้งหมด 525 ครั้ง