ถามตอบการเลือกตั้ง

ในปัจจุบันมีพรรคการเมืองอยู่ทั้งหมดกี่พรรค

24/10/2560 18:29:36

อยากทราบว่าในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังมีการทำงานอยู่จำนวนกี่พรรคครับ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

31/10/2560 12:58:17

ในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ จำนวน 70 พรรคเมือง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20170530111802.pdf

แจ้งลบกระทู้
+