ถามตอบการเลือกตั้ง

วาระ ของ ส.อบต.

27/09/2564 19:35:37

อยากทราบว่า ส.อบต. สามรถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้กี่วาระครับ จะเหมือนนายก อบต. ไหมครับ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/04/2565 13:24:59

วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และกฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไว้เหมือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้หลายวาระ

แจ้งลบกระทู้
+