ถามตอบการเลือกตั้ง

บัตรประชาชนหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ไหม

09/11/2564 16:03:59

บัตรประชาชนหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ไหม

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/04/2565 13:22:34

บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุไม่สามารนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ และสามารถใช้ในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้

แจ้งลบกระทู้
+