ถามตอบการเลือกตั้ง

ถ้าลงเลือกตั้งท้องถิ่น เขตบางรัก เวลา แจ้งเรื่อง ต่างๆ จะต้องไปแจ้ง กกต เขตใด

26/03/2565 16:15:49

เรื่องแจ้ง ทำสื่ออิเลกทรอนิก เวลาแจ้งต้องไปแจ้ง ที่ใด ลงท้องถิ่นเขตบางรัก

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/04/2565 13:18:34

แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แจ้งลบกระทู้
+