ถามตอบการเลือกตั้ง

เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่

04/04/2565 15:05:31

การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันที่ 22 พค.นี้ จะมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่ เนื่องจากจะเดินทางไปต่างจังหวัดและคงกลับมาเลือกไม่ทันก่อนปิดหีบ
หากไม่มี ต้องไปแจ้งสาเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิหรือไม่ ต้องไปแจ้งที่ใด
ขอบคุณครับ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/04/2565 13:16:43

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งไม่มีการจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า หากท่านมีกิจธุระไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=15071

แจ้งลบกระทู้
+