ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

17/11/2560 10:56:02

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

แจ้งลบกระทู้

ect_th

17/11/2560 10:58:59

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171117102651.pdf

แจ้งลบกระทู้
+