ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

04/12/2560 09:35:31

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 48/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ <br>

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 14:51:53

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171204145100.pdf

แจ้งลบกระทู้
+