ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 015/2560 และ ที่ ชพน. 016/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

15/01/2561 21:29:22

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 015/2560 และ ที่ ชพน. 016/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ <br>

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/01/2561 21:29:54

เอกสารตอบข้อซักถาม http://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180115204952.pdf

แจ้งลบกระทู้
+