ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคพลังชล (ตามหนังสือพรรคพลังชล ที่ พช. 016/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560)

15/01/2561 21:30:39

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคพลังชล (ตามหนังสือพรรคพลังชล ที่ พช. 016/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ <br>

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/01/2561 21:31:05

เอกสารตอบข้อซักถาม http://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180115205236.pdf

แจ้งลบกระทู้
+