ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0067/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560)

15/01/2561 21:31:47

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0067/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ <br>

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/01/2561 21:32:13

เอกสารตอบข้อซักถาม http://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180115210017.pdf

แจ้งลบกระทู้
+