ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ที่ สร. 6/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

15/01/2561 21:32:54

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ที่ สร. 6/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ <br>

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/01/2561 21:33:14

เอกสารตอบข้อซักถาม http://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180115210603.pdf

แจ้งลบกระทู้
+