ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตไทย (ตามหนังสือพรรคอนาคตไทย ที่ อท 6000014/2560/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

29/01/2561 13:41:04

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตไทย (ตามหนังสือพรรคอนาคตไทย ที่ อท 6000014/2560/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

29/01/2561 13:41:41

เอกสารตอบข้อซักถาม http://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180129133908.pdf

แจ้งลบกระทู้
+