ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561)

20/02/2561 08:50:35

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคประชาราช (ตามหนังสือพรรคประชาราช ที่ ป.ช.ร.001/001 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

20/02/2561 08:50:57

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180220084621.pdf

แจ้งลบกระทู้
+