ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปไตยใหม่ ที่ ปธม.พิเศษ/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

09/03/2561 11:49:35

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตอบข้อซักถามพรรคพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปไตยใหม่ ที่ ปธม.พิเศษ/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

09/03/2561 11:51:35

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180309115018.pdf

แจ้งลบกระทู้
+