ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 5/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

22/03/2561 11:27:45

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 5/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/03/2561 11:28:57

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180322112042.pdf

แจ้งลบกระทู้
+