ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900092/2561/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561)

09/04/2561 13:20:11

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. 61900092/2561/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

09/04/2561 13:20:32

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180409131640.pdf

แจ้งลบกระทู้
+