ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 37/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561)

12/11/2561 10:42:22

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 59/2561(23) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 60/2561(24) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 37/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

12/11/2561 10:42:58

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20181112103422.pdf

แจ้งลบกระทู้
+