ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0158/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

12/11/2561 10:58:08

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2561(19) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 63/2561(27) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0158/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

12/11/2561 11:00:12

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20181112105843.pdf

แจ้งลบกระทู้
+