ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป. พิเศษ/256/ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562)

04/02/2562 11:46:00

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กรณีมาตรา 41(4) (ค) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/02/2562 11:46:41

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190204114347.pdf

แจ้งลบกระทู้
+