ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทยที่ พท. 0021/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562)

04/02/2562 11:50:30

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/02/2562 11:50:58

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190204114437.pdf

แจ้งลบกระทู้
+