ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ที่ ปชป. 62900516/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562)

15/02/2562 18:46:13

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ข้อ 8 จำนวน 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/02/2562 18:46:56

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190215184111.pdf

แจ้งลบกระทู้
+