ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิจไทยที่ ภท 01/005/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562)

20/02/2562 15:08:00

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย เกี่ยวกับระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

20/02/2562 15:08:32

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190220150510.pdf

แจ้งลบกระทู้
+