ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทยที่ ภท 01/006/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562)

23/02/2562 23:25:19

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย เกี่ยวกับระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

23/02/2562 23:25:55

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190223232347.pdf

แจ้งลบกระทู้
+