ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคพลังประชารัฐ (ตามหนังสือพรรคพลังประชารัฐที่ พปชร 68/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

01/03/2562 09:32:06

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคพลังประชารัฐ ขอทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

01/03/2562 09:34:07

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190301092314.pdf

แจ้งลบกระทู้
+