ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ที่ ปชป. 62900648/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

01/03/2562 09:39:34

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ สอบถามข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

01/03/2562 09:40:03

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190301092837.pdf

แจ้งลบกระทู้
+