ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามนายอภิวัชร บัวพันธ์ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ.25/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

18/03/2562 15:19:06

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ ระเบียบ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 4 ข้อสอบถาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

18/03/2562 15:19:30

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190318151509.pdf

แจ้งลบกระทู้
+