ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท. 24/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

18/03/2562 16:57:25

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังท้องถิ่นไทเกี่ยวกับ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

18/03/2562 16:57:52

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190318165639.pdf

แจ้งลบกระทู้
+