ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท. 03/015/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562)

21/03/2562 09:45:41

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับการช่วยเหลือ รณรงค์ หรือขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัคร จำนวน 1 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

21/03/2562 09:46:11

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190321094051.pdf

แจ้งลบกระทู้
+