ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคไทรักธรรม (ตามหนังสือพรรคไทรักธรรม ที่ ทธ. 575/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

21/03/2562 09:48:49

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคไทรักธรรมไทเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

21/03/2562 09:49:11

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190321094121.pdf

แจ้งลบกระทู้
+