ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังธรรมใหม่

22/03/2562 16:04:48

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามขอพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังธรรมใหม่เกี่ยวกับการปิดแผ่นป้ายที่ใช้ในการหาเสียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/03/2562 16:05:15

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190322160031.pdf

แจ้งลบกระทู้
+