ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรครวมพลังประชาชาติไทย ด่วนมาก ที่ รปช. 2562/207 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562)

22/03/2562 20:27:27

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเกี่ยวกับการรูปแบบป้ายหาเสียงหาเสียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/03/2562 20:27:52

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190322202320.pdf

แจ้งลบกระทู้
+