ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์

22/03/2562 20:32:02

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ กรณีการแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงพาหนะในการหาเสียงเพื่อทดแทนคันเดิมที่ชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

22/03/2562 20:32:32

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190322202341.pdf

แจ้งลบกระทู้
+