ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. (ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์)

05/04/2562 17:00:21

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์) จำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

05/04/2562 17:00:36

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190405165705.pdf

แจ้งลบกระทู้
+