ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (ตามหนังสือพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ที่ คธท. 0014/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562)

14/05/2562 16:05:57

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ การจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง จำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

14/05/2562 16:06:20

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190514160120.pdf

แจ้งลบกระทู้
+