ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.0096 /2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562)

19/07/2562 09:56:52

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมือง จำนวน 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

19/07/2562 09:57:23

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20190719095310.pdf

แจ้งลบกระทู้
+