ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0099 /2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

15/08/2562 12:17:04

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมือง จำนวน 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/08/2562 12:17:28

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20190815121241.pdf

แจ้งลบกระทู้
+